โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ - โรงแรมหรู - เซตอาหารเลิศรสมื้อค่ำ

เซตอาหารเลิศรสมื้อค่ำ

เซตอาหารเลิศรสมื้อค่ำ
ตั้งแต่ 16/09/2023 จนถึง 30/12/2023

เริ่มพรุ่งนี้วันแรก กับโปรโมชั่นเซตอาหารเลิศรสมื้อค่ำ

ทั้งอาหารไทย อาหารอินเดีย อาหารตะวันตก และมังสวิรัติ

เริ่มต้นเพียงเซตละ 400 บาท

ให้บริการทุกวัน เวลา 18.00 น. – 21.30 น.

ที่ห้องอาหารลีลาวดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง:
โทร 02 1193100

 

สำหรับเซตเมนูของเรา มีให้บริการตามวันและเวลาที่กำหนดไว้  ตามเงื่อนไขด้านล่าง

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อเสนอ
DATE: 01.10.2023 | 07.10.2023 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023
Price: 400 THB (net).
Menu: SET DENNER MENU (Thai non-veg)
- Vegetable Spring roll with sweet chili sauce.
- Young Kale with Oyster Sauce.
- Chicken Massaman | Potato, Onion, and Peanut.
- Pad Cha Talay | Seafood, Finger root, Chili, Yong Peppercorn, Basil.
- Jasmine Rice.
- Mango Sticky Rice.
*Add 100 THB, Change from Chicken Massaman to Lamb Massaman


DATE: 02.10.2023 | 08.10.2023 | 14.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023
Price: 400 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Thai non-veg)
- Vegetable Spring roll and Sweet Chili Sauce.
- Wok fried Morning Glory with chili, Bean paste.
- Stir fried Beef Oyster Sauce | Capsicum, Onion, Spring onion, Oyster Sauce.
- Green Curry with Chicken, Eggplant, Basil.
- Jasmine Rice.
- Mango Sticky Rice.


DATE: 05.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | 23.10.2023 | 29.10.2023
Price: 400 THB (net). 
Menu: SET DINNER MENU (Thai non-veg) 
- Vegetable Spring roll and Sweet Chili Sauce. 
- Wok fried Bok Choy with Oyster Sauce.
- Stir fried Chicken with Cashew nut | Capsicum, Onion, Spring onion, Chili Paste.
- Duck Breast Red Curry | Cherry Tomato, Eggplant, Basil.
- Jasmine Rice.
- Mango Sticky Rice.
DATE: 03.10.2023 | 09.10.2023 | 15.10.2023 | 21.10.2023
Price: 400 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Western non-veg)
- Bread and Butter.
- Shrimp Watermelon Salad.
- Mushroom Soup with Crouton.
- Grilled Salmon with Sauteed Vegetable and Pesto Cream Sauce.
- Pasta Spaghetti Aglio e olio | Garlic, Dry Chili, Sun-dried Tomato, Basil, Mushroom.
- Cheesecake with berry compote.


DATE: 04.10.2023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 22.10.2023 | 28.10.2023
Price: 400 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Western non-veg)
- Bread and Butter.
- Chicken Caesar Salad.
- Pumpkin Cream Soup with Crouton.
- Grilled Seabass with Sauteed Leek Serve with Potato wedges and Spicy Seafood Sauce.
- Pasta Spaghetti Alfredo Chicken | Garlic, Chicken Breast, Dry Oregano, Mushroom, Cream.
- Cheesecake with berry compote.


DATE:04.10.2023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 22.10.2023 | 28.10.2023
Price: 400 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Western non-veg)
- getable Spring roll and Sweet Chili Sauce.
- Wok fried Bok Choy with Oyster Sauce.
- Stir-fried Chicken with Cashew nut | Capsicum, Onion, Spring onion, Chili Paste.
- Duck Breast Red Curry | Cherry Tomato, Eggplant, Basil.
- Jasmine Rice.
- Mango Sticky Rice.


DATE: 06.10.2023 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 24.10.2023 | 30.10.2023
Price: 400 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Indian Thali)
- Papad Salad.
- Dal Tadka.
- Butter Chicken.
- Dal Makhani.
- Jeera Rice.
- Sweet Gulab Jamun.
*Add 100 THB, if you need to change from Butter Chicken to Lamb Rogan Josh for this menu.
VEGETARIAN

DATE: 01.10.2023 | 07.10.2023 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023
Price: 375 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Thai Vegetarian)
- Vegetable Spring roll with sweet chili sauce.
- Yong Kale with Mushroom Sauce.
- Tom kha Tofu | Tofu, Mushroom, and Coconut Milk Soup.
- Fad kha pao Tofu with Vegetable.
- Jasmine Rice.
- Mango Sticky Rice.


DATE: 02.10.2023 | 08.10.2023 | 14.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023
Price: 375 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Thai Vegetarian)
- Vegetable Spring roll and Sweet Chili Sauce.
- Wok fried Morning Glory with chili, Bean paste.
- Stir fried Mixed Vegetable with Tofu.
- Green Curry with Tofu, Eggplant, Basil.
- Jasmine Rice.
- Mango Sticky Rice.


DATE: 03.10.2023 | 09.10.2023 | 15.10.2023 | 21.10.2023
Price: 375 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Western Vegetarian)
- Bread and Olive oil.
- Watermelon Salad.
- Mushroom Soup with Crouton.
- Vegetarian Burger with French Fried.
- Pasta Spaghetti Aglio e olio | Garlic, Dry Chili, Sun-dried Tomato, Basil, Mushroom.
- Cheesecake with berry compote.


DATE: 04.10.2023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 22.10.2023 | 28.10.2023
Price: 375 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Western Vegetarian)
- Bread and Olive Oil.
- Caesar Salad.
- Pumpkin Cream Soup with Crouton.
- Ai Funghi Pizza | Fresh Mushroom | Cheese | Pizza Sauce.
- Pasta Penne Napoli tana | Tomato, Garlic, Basil, Cream.
- Cheesecake with berry compote.


DATE: 05.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | 23.10.2023 | 29.10.2023
Price: 375 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Thai Vegetarian)
- Vegetable Spring roll and Sweet Chili Sauce.
- Wok fried Bok Choy with Oyster Sauce.
- Fried Rice Pineapple with Cashew nut (No egg).
- Red Curry with Tofu, Eggplant, Basil.
- Jasmine Rice.
- Mango Sticky Rice.


DATE: 06.10.2023 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 24.10.2023 | 30.10.2023
Price: 375 THB (net).
Menu: SET DINNER MENU (Indian Thali Vegetarian)
- Papad Salad.
- Dal Tadka.
- Palak Paneer.
- Dal Makhani.
- Jeera Rice.
- Sweet Gulab Jamun.
จองข้อเสนอนี้
  • เซตอาหารเลิศรสมื้อค่ำ